Terug naar boven

OPLEIDING SYSTEMISCHE BASISDYNAMIEKEN

Opleiding

Marie Nellens

Praktijk TABOE

kapittelstraat 72

9300 Aalst

Oost-Vlaanderen

Introductie

OPLEIDING SYSTEMISCHE BASISDYNAMIEKEN

Achtdaagse training leren werken met opstellingen

“Elke toekomstige uitdaging zal zowel inherent systemisch als diep persoonlijk zijn.”Joseph Jaworski


Relaties, lichamen, families, organisaties, culturen en volkeren zijn bewegende systemen: velden die resoneren op oude, vaak onzichtbare melodieën.

Tijdens deze acht dagen leer je je de finesses van systemischebasisdynamieken eigen maken. Je leert gelaagd kijken naar de wijze waarop jij en anderen deel uitmaken van grotere tableaus, hoe jij en anderen in systemen ademen en leven.
Elk systeem heeft een eigen geheugen. In dat geheugen liggen informatie, kennis en hulpbronnen opgeslagen, samen met verstrikkingen en verslavingen, uitsluitingen en allergieën.
Elke familie, groep of cultuur heeft een eigen groepsgeweten, een innerlijk parlement waarin de stemmen van de voorouders klinken. Deze stemmen werken als een immuunsysteem, ze bepalen wat eigen is en wat vreemd, wie erbij hoort en wie niet.

Om het ‘geheugen’ van een systeem op het spoor te komen leer je werken met genogrammen. Je leert luisteren naar de verschillende stemmen en loyaliteiten in een systeem, ‘de krekels in de ziel’.
Aangezien we tot diverse systemen behoren, zijn we meervoudig geworteld en ontwikkelen we ‘brede’ identiteiten. Leven betekent: steeds complexer worden.
Wanneer conflicterende ‘stemmen’ in onszelf met elkaar botsen, stagneren we en spreken we in systemische termen over ‘verstrengelingen’.

Je verwerft doorgedreven inzicht in de diepe loyaliteit van mensen aan hun systemen van herkomst, aan de hulpbronnen, stressoren en trauma’s die in deze velden verborgen liggen en een ingrijpend effect sorteren op hun gedrag en overtuigingen.
Je verwerft grotere zorgvuldigheid in het open leggen van oude imprints en vaardigheden om stroming te brengen in onafgemaakte, gestolde bewegingen.
Plekbesef is een belangrijk systemisch ordeningsprincipe: het uitgangspunt dat ieder een onvervreemdbare plek heeft in een familiesysteem: ‘de heilige vierkante meter’ onder je voeten.
Je leert werken met de systemische ordening dat ieder het recht heeft erbij te horen en de plicht anderen erbij te laten horen. Je leert vormen van plekverlies en plekverwarring waar te nemen.
Systemisch werk gaat allereerst niet om weten maar om waarnemen en navigeren. Het is gericht op het creëren van een bedding zodat je kunt in- en uitzoomen op tekens en signalen die vanzelf gaan spreken.
Je verfijnt je vermogen om symptomen, lichamen, mensen en culturen te lezen en te volgen. Je leert luisteren naar je van-zelf-sprekende lichaam. Je leert omgaan met en blijven staan in niet-weten. Je ontdekt hoe kleine, schijnbaar eenvoudige bewegingen en achteloze gebaren grote golven kunnen teweeg brengen in de bedding van waaruit mensen hun leven opbouwen.
Wie met mensen werkt, is zelf ook steeds het geding. Ook als begeleider herhaal je oude patronen.
Je verwerft soepelheid in het leren hanteren van triggers die oud gedrag bij jezelf of anderen reactiveren: leren kennen, erkennen en herkennen van ladingen en loyaliteiten die jij als begeleider meedraagt in je begeleidingswerk, en in tweede instantie van die van je cliënten.
Je leert de basisprincipes en -vaardigheden van opstellingenwerk. Je kan veel oefenen met vloerankers, in- en uitzoomen, adem- en taalpatronen, intuïtie en body reading.

Voor wie?

Als je met mensen werkt, ben je van harte welkom .
Dit opleidingstraject is gericht naar psychotherapeuten, leidinggevenden, leraren, coaches, ondernemers, hulpverleners…
Wie deze opleiding voornamelijk voor zichzelf en de eigen persoonlijke groei wil volgen, kan na overleg, onder bepaalde voorwaarden, deelnemen.

Begeleiding
Herman Cools (In de praktijk van Marie Nellens TABOE)

Prijs

1500 all in (opleiding, avond eten en drank)

Locatie

zie websitelink onderaan
Moorsel

Data

8 woensdagen, telkens van 14 tot 21u: (uur nog te overleggen met deelnemers)

4 januari 2023 - 25 januari - 15 februari - 8 maart - 29 maart - 26 april - 24 mei - 14 juni

Lees verder

Cursusdatums

Eerstvolgende startdatum: woensdag 4 januari 2023
woensdag 4 januari 2023Vanaf 14:00tot 21:00
woensdag 14 juni 2023Vanaf 14:00tot 21:00
Volgende startdatum: woensdag 4 januari 2023
woensdag 4 januari 2023Vanaf 14:00tot 21:00

Praktische informatie

Thema's

Lichaam & welzijn

Voor

Bedrijven en organisaties Hulpverleners Volwassenen Vrouwen Mannen

Gegeven door

Herman Cools

Prijs

€ 1.500,00

Neem contact op met Marie

OPLEIDING SYSTEMISCHE BASISDYNAMIEKEN
Gelieve via dit contactformulier geen reclame, enquêtes, eindwerkverzoeken etc. te versturen. Misbruiken zullen aangeklaagd en aangerekend worden volgens het KB van 4 april 2003.

Marie Nellens

Praktijk TABOE

kapittelstraat 72

9300 Aalst

Oost-Vlaanderen

Toon telefoonnummer

http://www.Taboe.eu

Routebeschrijving