Terug naar boven

Integratieve opleiding tot kindercoach

Coaching opleiding

Anse Frederickx

Waanrode, Rillaar en omgeving

Tolkamerstraat 19

3473 Waanrode

Vlaams-Brabant

Introductie

Wil jij ...

-meer te weten komen over de ontwikkeling van een kind?
-een kind ondersteunen bij moeilijkheden in die ontwikkeling?
-specifieke problemen bij kinderen en jongeren kunnen aanpakken op een coachende manier?
-leren hoe je ouders kunt ondersteunen om hun kind te helpen?
-krachtige, praktische en snel inzetbare technieken onder de knie krijgen om een kind of jongere op weg te helpen?

Dan is de integratieve opleiding tot kinder- en jongerencoach van Via Kanteel, die stevig theoretisch onderbouwd, maar doorvlochten met zeer praktische, laagdrempelige en direct inzetbare methodieken, iets voor jou! Vanuit concrete casussen, thema's en ervaringsgerichte oefeningen gaan we aan de slag.

De opleiding kinder- en jongerencoach is er voor iedereen die zich professioneel of persoonlijk wil verdiepen in het coachen van kinderen en jongeren, die vastlopen op het vlak van mentaal welbevinden. We richten ons zowel tot ouders en professionals uit onderwijs en/of de hulpverlening.

De leerdoelen van de opleiding omvatten de volgende:
-Op een gerichte en intensieve manier vanuit Infant Mental Health, pyschodynamische en integratieve psychotherapie, Voice Dialogue, Rots en Water, Sherbourne,... theoretische kaders verwerven.
-Kennis en (praktische) vaardigheden verbreden als begeleider van kinderen, jongeren en hun ouders, zowel naar ontwikkeling als naar opvoeding en mentaal welbevinden.
-Een empathische, authentieke basishouding als begeleider ontwikkelen, met oog voor de eigenheid van iedere persoon.
-Een persoonlijk groeiproces doorlopen
-Op een deskundige manier kinderen en jongeren begeleiden in een coachingstraject, al dan niet vanuit een eigen praktijk, onderwijsinstelling of voorziening, of als ouder.

Onderwerpen die tijdens de opleiding aan bod komen:
-Ontwikkelingspsychologie
-Integratieve en psychodynamische kaders
-Gesprekstechnieken (eerst wordt er ingezet op de basisvaardigheden/gesprekstechnieken en nadien verdiept vanuit o.a. verbindende communicatie, geweldloos verzet, autonomieondersteuning en groeigerichte feedback)
-Coachingstechnieken (o.a. creatief, lichaamsgericht, via gesprek, via spel, natuurgericht)
-Materialen- en boekenbeurs
-Ervaringsgericht leren en - ondervinden
-DOEN DOEN DOEN

18 maandagen lang gaan we samen in verbinding met elkaar dit leer- groeiproces aan. Elke opleidingsdag heeft een vaste structuur:
BLOK 1 (voormiddag): theorie (denken)
BLOK 2 (namiddag): praktijk (voelen en doen)
BLOK 3 (namiddag): vervolg praktijk + individueel proces (voelen en doen)
De werkvormen variëren van individuele opdrachten, opdrachten in kleine groepen of plenair. Een ruime variatie in methodieken en praktische oefeningen wordt aangeboden: creatief, lichaamsgericht, cognitief gedragsmatig, via gesprek, via (zand)spel,...

Tijdens de opleiding wordt er veel aandacht besteed aan de persoonlijke groei van elke deelnemer. De klemtoon komt steeds meer te liggen op de begeleidersrol: coach worden en zijn.

Interesse? Neem dan zeker een kijken op de website zie websitelink onderaan

Het inschrijvingsgeld komt neer op 1800 euro, indien je samen inschrijft met een collega, vriend/vriendin,.. krijg krijg je elk 15% korting.

Lees verder

Cursusdatums

Eerstvolgende startdatum: maandag 11 september 2023
maandag 11 september 2023Vanaf 10:00tot 17:00

Praktische informatie

Thema's

Kinderen en ontwikkeling Ontspanning - relaxatie

Voor

Ouders Hulpverleners Bedrijven en organisaties

Gegeven door

Via Kanteel Docenten: Katrien Peters en Anse Frederickx

Prijs

1800 euro

Neem contact op met Anse

Integratieve opleiding tot kindercoach
Gelieve via dit contactformulier geen reclame, enquêtes, eindwerkverzoeken etc. te versturen.

Anse Frederickx

Waanrode, Rillaar en omgeving

Tolkamerstraat 19

3473 Waanrode

Vlaams-Brabant

Toon telefoonnummer

http://www.praktijkdelevensboom.be

Routebeschrijving